UzunHikâye Öykü, inceleme, eleştiriOkuma Odası'nın İşleyişi

25 Haz 2008
eren

"Uzun Hikaye" öykü üzerine tartışmak için kurulmuş bir platformdur. Bu nedenle, Uzun Hikâye'nin ağırlık merkezini Okuma Odası'nda sürdürülen öykü okumaları oluşturur. Bu okumaların daha zengin ve verimli yürütülebilmesi için şöyle bir işleyiş belirlenmiştir:

Her bir öykü siteye bir sunum eşliğinde yüklenir.

Öykü sunumunu hazırlayan kullanıcı öykünün dikkat çekici öğelerini, kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri, yazarın yaşamı ve diğer yapıtlarıyla ilişkisini incelemekte, öykü üzerine sorular sormakta ve hattâ "ben olsam nasıl yazardım?" sorusuna cevap aramakta özgürdür.

Fakat sunumun mutlaka öyküye dair olması, öykü üzerine söz söylemesi beklenir.

Daha önce hazırlanmış bazı örnekleri incelemek sunumun biçimi ve içeriği konusunda fikir verecektir:

Yazara Odaklı Okuma Takvimi
Dağınıklığı önlemek amacıyla okuma takvimi yazar odaklı olarak belirlenir.

Her kullanıcı okunmasını istediği yazarı önermekte serbesttir.

Bir yazar üzerine okumaların başlatılabilmesi için, belirlenen yazarın öykü kitaplarının okunması, bu kitaplarla ilgili izlenim ve değerlendirmelerin diğer kullanıcılarla paylaşılması, yazarın hangi öykülerinin okunacağının belirlenmesi, öykülerin taranarak dijital ortama aktarılması gibi işlerin bir ya da birkaç kullanıcı tarafından üstlenilmesi gerekir.

Yazarla ilgili hazırlıklar tamamlandıktan sonra öyküler uygun görülen sırayla okunup tartışılır. Bu tartışmalar yazar hakkında yapılabilecek yan okumalarla, yazarla yapılacak söyleşilerle desteklenebilir.

Bu konuda örnek olarak Şükran Kurdakul okumalarına yapılan hazırlık incelenebilir. Bu hazırlık kapsamında yazarın öykülerinin tam listesi çıkarılmış, bütün öykü kitapları okunmuş, bu kitapların her biriyle ilgili değerlendirmeler forumda paylaşılmış, bunlara binaen okunacak öyküler belirlenmiştir.

***
Not: Foruma yüklenen yeni öykülerden haberdar olmak için adresine bir eposta göndererek duyuru grubumuza üye olabilirsiniz.