UzunHikâye Öykü, inceleme, eleştiriUzun Hikâye Hakkında

10 Ara 2013
eren

Uzun Hikâye, yazarak söz söyleme, düşünebilme ve düşünceyi iletebilme ortamı olarak kurgulanmış bir "kısa öykü" platformudur. Uzun Hikâye’de kişiler, öyküleri, müzikleri, kitapları, filmleri değil, özgün yorumları ve düşünceleri paylaşır ve asgari nezaket çerçevesinde tartışırlar.

Burada "özgün yorum"dan kast edilen, kullanıcının duygu ve düşüncelerini açıklayan, söz konusu öykünün, müzik parçasının ya da kitabın, sanatın ve yaşamın başka alanlarıyla bağlantısını kurmaya çalışan kısa ya da uzun yorumlardır.

Edebiyat, ıssız bir dünyada ilişkiler kurarak olası bir evren yaratma çabasıdır. F. Kafka'nın söylediği gibi: "Çünkü bizler karda ağaç gövdeleri gibiyiz."

Kategori: