UzunHikâye Öykü, inceleme, eleştiriUzun Hikâye'de Yazı Yayımlamak

01 Tem 2010
eren

Bu notun amacı, kültür, sanat, felsefe, edebiyat, sinema alanlarını konu edinen yazılarını Uzun Hikâye'de yayımlamak isteyen kullanıcılar için göz önünde bulundurulması gekeren bazı noktalara açıklık getirmek.

1.
Yazınızın ele aldığı konu daha önce forumda ele alınmış olsa bile, yazınızı ayrı bir forum başlığı açarak göndermelisiniz. Aksi takdirde yazınızın ana sayfada görüntülenmesi mümkün olmayacaktır.

2.
Ele aldığınız konu forumda daha önce ele alınmışsa, yazınızın içinde söz konusu başlıklara link vermeniz, yazınızın okurlarına yol gösterecektir. Eğer yazı içerisinde ayrıca atıfta bulunmayı uygun görmüyorsanız yazının en sonunda bu başlıkları listeleyebilirsiniz.

Örnek:
Diyelim ki "Necati Cumalı Öykülerinde Kadın Cinselliği" konulu bir yazı hazırladınız. Bu yazıda, öncelikle Okuma Odası'nda bulunan Necati Cumalı forumuna, daha sonra, öykülerin adı geçtikçe de bu forumdaki öykülere link vererek okuyucularınızı söz konusu öykülerle ilgili tartışmalara yönlendirmelisiniz.

Örnek metin:
Necati Cumalı'nın öykülerindeki kadınların cinselliğe yaklaşımı dikkat çekicidir. Toplumun bu konudaki baskıcı tutumuna karşın onun kadınları cinselliğini özgürce yaşamak konusunda dirayetli ve rahattırlar. Özellikle Ay Büyürken Uyuyamam kitabındaki öyküleri okurken Cumalı'nın bakış açısı kendini iyice belli eder. Bu kitapta yer alan "Ay Büyürken Uyuyamam", "İğneci", "Göz Açmak", "Hovarda" gibi öyküleri bu açıdan okuyalım isterseniz. (...)

3.
Ele aldığınız konu forumda daha önce ele alınmışsa, yazdığınız yazının linkini söz konusu başlığın altına yorum olarak eklemeniz yazınızın o konuyla ilgilenen başka okuyucular tarafından bulunmasını kolaylaştıracaktır. Söz gelimi, Dog Day Afternoon filmiyle ilgili bir değerlendirme yazısı yazdıysanız, forumda daha önce açılmış başlığın altına yorum olarak yazınızın linkini eklemeniz konunun derli topluluğuna katkıda bulunacaktır.

4.
Yazınızı ait olduğu forum kategorisine göndermelisiniz. Edebiyat ya da sinemayı merkezine alan bir yazı Her Dem Edebiyat ya da Film Odası forumlarına gönderilmelidir. Eğer yazınızın ele aldığı konuyla doğrudan ilgili bir forum bulunduğunu düşünmüyorsanız yazınızı Çay Ocağı'na gönderebilirsiniz. Yazınızı hangi foruma gönderdiğiniz yazının ana sayfadaki görünürlüğünü etkilemeyecektir. Öte yandan forumun kategorik düzeninin korunması diğer kullanıcıların içeriğe ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

5.
Eğer yazınız tek bir öyküye odaklanıyorsa ve söz konusu öykü Uzun Hikâye'de daha önce okunmamışsa, bu konuda moderatörleri bilgilendirerek söz konusu öykünün Bir Nefeslik Ara programına alınmasını önerebilirsiniz. Böylece öykü diğer kullanıcılar tarafından da okunacak, yazınız üzerine düşünmek, yeni fikirler üretmek isteyecek kullanıcı sayısı artacaktır.

6.
Yazınız foruma gönderildikten sonra bütün diğer başlıklar gibi "Aktif Başlıklar" arasında sıralanacaktır. Yazınız daha sonra moderatörler tarafından ana sayfada listelenecektir.

Bu konudaki sorularınızı yorum olarak gönderebilirsiniz.