UzunHikâye Öykü, inceleme, eleştiriİmparatorun Haberi

12 May 2009
Barış Acar

"İmparatorun Haberi"
Franz Kafka

Kategori:

Re: İmparatorun Haberi

imparator ölüm döşeğinden haber göndermiş "küçük adama"... haber ne belli değil.. "kalabalığın" içerisinden çıkıp da gelemeyen haberci "haberi" bir türlü veremiyor "küçük adama".. tek sorun kalabalık da değildir, pencere önü müdavimi küçük adam ile "imparator" arasındaki "mesafe" kapatılamaz. haberin yerine ulaşması, havadis iyi de olsa kötü de, sürekli ertelenecektir bu mesafenin kapatılamazlığı "yüzünden."... bu "aşkın gösterilenin" yokluğudur. "gösteren" ve "gösterilen" (saussure) birer kurguya ait olduklarında "imparatorun buyruğu" kaybolur gider. çünkü "gösteren ve gösterilen arasındaki mesafe" bir türlü kapatılamamaktadır.

burada ironik olan haberin bir ölünün isteği üzerine gönderilmiş olmasıdır. belki de burada "ölünün ölüm haberi ölü tarafından" gönderilmektedir. peki bu haber ne zaman gönderilmiştir? bu soruyu şunun için sordum : "küçük adam" nezamandır bir haber beklemektedir "imparatordan"... belki de daha vahim soru şu: eğer olur da bu "pencere önü çiçeği" haberi alırsa hali nice olur.. "ölü bir imparatorun" ölümünü bildirmesinden daha vahim ne olabilir "küçük adam" için.. "'adı var kendi yok' olanın (imparator) ölüm haberinin" üstesinden nasıl gelir bir "küçük adam"...

burada bir başka husus, küçük adamın, "kalabalığın bir parçası olan küçük adam" olmasıdır. tıpkı kalabalık gibi küçük adam da "bir imparatorun varlığına" ve "onun hükümdarlığana" iman etmiştir. ancak ölüm haberini geciktirebilen kalabalık, aynı zamanda "imparatorun iktidarının" ne denli yüzeysel olduğunu gösterir bize. "iktidar" kalabalığın ürettiği karmaşık, yani kendi üzerine dönen ve bu sayede işlevselliğe kavuşan bir karakter arzeder.bu kendi üzerine dönme iktidarı tahsis edebilmek için bir özne/nesne ikilisini (imparator / teba) kurmak gereğinden kaynaklanır. kalabalığın bir başka işlevi de şudur : o haberin ulaşmasını engellediğinde, "iktidarın yokluğunu" gizleme vazifesini üstlenmiş olur; "iktidar başından beri iktidarsızdır"(baudrillard) ama "iktidar heryerdedir"(foucault)


Re: İmparatorun Haberi

""
belki de daha vahim soru şu: eğer olur da bu "pencere önü çiçeği" haberi alırsa hali nice olur.. "ölü bir imparatorun" ölümünü bildirmesinden daha vahim ne olabilir "küçük adam" için.. "'adı var kendi yok' olanın (imparator) ölüm haberinin" üstesinden nasıl gelir bir "küçük adam"...

Öyküyü Uzun Hikâye’de değerlendirişimizin üzerinden epey zaman geçti. Ancak “haber eline ulaşırsa…” noktası üzerinde durduğumuzu anımsamıyorum. Çok yerinde bir soru.

Teşekkürler.