UzunHikâye Öykü, inceleme, eleştiriAdam Öykü

13 Eki 2008

Re: Adam Öykü

Adam Öykü dergisi Semih Gümüş'ün yayın yönetmenliğinde 1995 yılından 2005'e dek yayın hayatını sürdürdü. Genç ve nitelikli pek çok öykücünün yanında öykü geleneğimizin duayenlerinin ürünlerine de yer veri. Ayrıca öykü yayıncılığının önünü açacak şekilde tartışmalar, dosyalar, özel sayılar armağan etti öykü dünyamıza.

Bu başlık altında derginin yayın hayatı boyunca yayımladığı yazıları indeksleme çalışmasının yanında, yeniden tartışmayı olduğu kadar öykü ufkumuzun da içinde kalmasını istediğimiz kimi yazıları paylaşacağız.

Dergiyi tanıtmak için uzun söze hacet yok, ilk sayısının arka kapağında yer alan yazı, Adam Öykü'nün neler yaptığının da bir özetini oluşturuyor daha yolun ilk adımında.

""
Niçin Öykü Dergisi?

Bir öykü dergisi için niçin yıllar boyu yeterince çaba gösterilmedi. Öykü gözden düştüğü için mi? Bu yıllar içinde yayıncıların mı gözünden düştü öykü, okurların mı? Yazarlar da gittikçe uzaklaşmaya başlamadı mı öyküden?

Ellilerde, altmışlarda, giderek yetmişlerde yazılmış ve yayımlanmış onca öykü, öykü kitabı varken ve öykü edebiyatımız dünya edebiyatı karşısında bir yerlere konmaya çalışılırken, nasıl oldu da birdenbire unutulmaya yüz tuttu?

Diyelim ki '80'lerin kültürel yıkımı öyküyü de yerinden oynatmıştır; yayıncı öykü kitabı yayınlamaktan kaçınmış, okur yaşam kaygıları içinde yitirilmiştir... Peki yazarın yaratma itkisi nasıl durdurulabilir, yazarın düşünsel dünyasında akan öykü gücünün önüne yazardan başka kim geçebilir ki?..

Öyküyü gene kendi dışında birileri canlandırmayacak elbette ama, öykünün ve öykücülerin doğrulacak gücü bulmaları için uygun bir ortam oluşturmanın, araç gereç sağlamanın olumlu yanı yok mudur?

Var denebiliyorsa, bir öykü dergisinin gerekliliğini, giredek zorunluluğunu anlamak da kolaylaşmıyor mu? Bir öykü dergisi için çaba göstermenin hem de pek çok şeyle doldurulamayacak bir karşılığı yok mu?

Adam öykü, öykü edebiyatımızın gereksinimlerine kendince bir karşılık vermek için yola çıkıyor. Karşılığını bulacağına inanıyor...

Kasım-Aralık 1995


SAYI 1

SAYI 1
Kasım-Aralık 1995

ÖYKÜ
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana - Yaşar Kemal, 5
Demirci'den Şellefyan'a Mektup - Aziz Nesin, 12
Rabia'nın Dönüşü - Adalet Ağaoğlu, 17
Bir Odanın Dört Görünüşü - Demir Özlü, 50
İbrahim'in Oğlu İbrahim'in Öyküsü - Ferit Edgü, 53
Tahtacılık, Pezevenklik ve "Dostun Jim"e Dair - Norman Maclean, 11
Labirent Mektup - Zeynep Aliye, 107
Yanık Fotoğraflar - Feride Çiçekoğlu, 114
E. M. Forster'ın Öldüğü Gün - A. S. Byatt, 125
Karşılaşma - Mehmet Günsür, 139

BU SAYININ KONUŞMASI
Tank Dursun K. ile Dünden Bugüne, 29

YAZILAR
Onat Kutlar'ın Hikâyeleri - Fethi Naci, 37
Borges Öykücülüğü - Uğur Kökden, 65
Köpük - Selim İleri, 11
Yolda: İnsancıl Bir Öykü - Semih Gümüş, 120
Saptamalar, Yönelimler, Buluşmalar - Feridun Andaç, 147
Neden Öykü Dergisi? - Mustafa Balel, 148
"Asıl yitirilenin heyecan olduğuna inanıyorum..." - Mario Levi, 149

SORUŞTURMA
Başlangıcından bugüne, öykücülüğümüzde unutulmuş ya da
yeterince üstünde durulmamış değerler var mıdır?
Nedenleri nelerdir?
Salim Şengil, Necati Cumalı, Zeyyat Selimoğlu, Mehmet H.
Doğan, Tarık Dursun K., Tahsin Yücel, Konur Ertop,
Doğan Hızlan, Alpay Kabacah, Güven Turan, Selim İleri 93

UNUTULMUŞ ÖYKÜLER

İhtiyar Elma Ağacı - Mahmut Özay, 143

BİR KİTAP BİR YAZI
Böyle Yaşıyoruz Artık, Susan Sontag, 152
Zaman Zeman Öyküleri, Süreyyya Evren, 153

-------

Sayı 1'den anımsadıklarımız:

Onat_Kutlarin_Hikayeleri_Fethi _Naci.pdf Borges_Oykuculugu_Ugur_Kokden.pdf Neden_Oyku_Dergisi_Mustafa_Balel.pdf

Ayrıca:

Semih Gümüş'ün Yaşar Kemal'in Yolda öyküsü üzeirne kaleme aldığı yazı için bkz.: Yolda: İnsancıl Bir Öykü

adam1.jpg
EkBoyut
Onat_Kutlarin_Hikayeleri_Fethi _Naci.pdf 3.6 MB
Borges_Oykuculugu_Ugur_Kokden.pdf 2.22 MB
Neden_Oyku_Dergisi_Mustafa_Balel.pdf 538.42 KB

SAYI 2

SAYI 2
Ocak Şubat 1996

ÖYKÜ
Yandırma Nezihe Meriç
Çınlama Adalet Ağaoğlu
Bosnalı Merdan Fakir Baykurt
Galata'daki Oda Demir Özlü
İlk Aşk Vladimir Nabokov
Büyük Göz Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Evdeki Çıplaklar Hürriyet Yaşar
Etiketler Louis de Bernieres
Mağara Arkadaşları Ayfer Tunç
Kapının Sesi, Ardında Yağmurun... Mehmet Demir
Sis'in Ötesi Karin Karakaşlı

BU SAYININ KONUŞMASI
Nezihe Meriç ile Dünden Bugüne

YAZILAR
Cemil Kavukçu'nun Yeni Hikâye Kitabı Fethi Naci
Kısa Öykü Tekniği Harold Blodgett
Yörük Hikâyecinin Ölümü Necati Güngör
Öykü Derken Feridun Andaç
Dönence / Öykücülüğümüzde 1950 Kuşağı Feridun Andaç,
Orhan Duru, Jale Sancak, Erdal Doğan

UNUTULMUŞ ÖYKÜLER
Yollarda Sedat Gani

BİR KİTAP BİR YAZI
Gözün Kahverengi Suyu, Memet Baydur
Bir Şarkıyı Dinlerken, Kemal Ateş
Dolunay Vardı, Zeynep Aliye
Sevgi Ekmektir, Necati Güngör

İkinci Sayıdan Damak Tadı

Kısa Öykü Tekniği Harold Blodgett

Nezihe Meriç ile Dünden Bugüne

Cemil Kavukçu'nun Yeni Hikâye Kitabı Fethi Naci


SAYI 3

SAYI 3
Mart Nisan 1996

ÖYKÜ
İki Yaprak Adalet Ağaoğlu
Eczane Demir Özlü
Bir İstanbul Romanı / Ara Görüntüler... Füruzan
Pijamalı Adam - Bir İngiliz Centilmeni Eugenio Montale
Kaniş Behzat Ay
Bir Sonbahar İkindisinde Ayfer Coşkun
O Benim Teyzemdi Necati Güngör
Büyük Dalgınlık Memet Baydur
Ele Geçirilen Ev - Merdiven Çıkma Yönergesi J. Cortazar
Bozkırların Türküsü Nevra Bucak
Telsiz Hürriyet Yaşar
İstanbul Yazıları Walter Abish
Akşam Sefası Nalan Barbarosoğlu
Dere Ercüment Aytaç

BU SAYININ KONUŞMASI
Füruzan ile Dünden Bugüne

YAZILAR
Mahalle Kahvesi Selim İleri
Yalınlığın Ürettiği Yetkinlik: Nehir Semih Gümüş
Bir Arayışın Notları... Hür Yumer
Barbey D'Aurevilly'de Öyküleme Teknikleri Nedret Tanyolaç Öztokat
Dönence / Öykü Ayrıntıdadır Feridun Andaç,
Hulki Aktunç, Ülkü Ayvaz

UNUTULMUŞ ÖYKÜLER
Ağlayan Nar ile Gülen Ayva Kemal Ahmet

BİR KİTAP BİR YAZI
Aşkımumya, Murat Yalçın
Harran'da Dolunay, Yeşim Dorman
Domingo Garcia'dan Geriye Kalan Öykü

Başlangıcından bügüne
Türk Öykü Kitapları Zamandizini

Üçüncü Sayıdan Damak Tadı

Kesinlikle "Başlangıcından Bugüne Türk Öykü Kitapları Zamandizini":
Turk_Oyku_Kitaplari_Zamandizini.pdf

"Barbey D'aurevilly'de Öyküleme Teknikleri" - Nedret Tanyolaç Öztokat:
Barbey_Daurevillyde_Oykuleme_Teknikleri_Nedret_Tanyolac_Oztokat.pdf

EkBoyut
Turk_Oyku_Kitaplari_Zamandizini.pdf 4.09 MB
Barbey_Daurevillyde_Oykuleme_Teknikleri_Nedret_Tanyolac_Oztokat.pdf 1.68 MB