UzunHikâye Öykü, inceleme, eleştiriMemduh Şevket Esendal: Yaşamı ve Yapıtları

27 Eki 2009
Barış Acar

29 Mart 1883’te Çorlu’da doğdu. 16 Mayıs 1952’de Ankara’da yaşamını yitirdi. Türk öykücülüğünün önemli yazarlarından. Çocukluğu savaş yıllarına rastladığı için ve maddi sıkıntılar nedeniyle düzenli bir eğitim göremedi. Kendi kendisini yetiştirdi, Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi. Babasının ölümünden sonra çalışarak ailesine baktı. 1900'de gümrük memuru oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Parti müfettişi olarak Anadolu'yu dolaştı. Anadolu ve Rumeli halkını yakından tanıma şansı buldu. İttihat ve Terakki içinde, ticaret sermayesine karşı küçük esnaf ve küçük girişimcilerin çıkarlarının savunulmasını isteyen "Kara Kemal" kanadından yana tavır aldı. 1921'de ortaelçi olarak Azerbaycan Bakü'ye gönderildi. 1925'de İstanbul'a dönüşünde İttihat Terakki'den eski arkadaşları Kara Kemal, Nail Bey, Muhittin Birgen, Sadık Vicdani ile "Meslek" adlı haftalık siyasi gazeteyi çıkardı. Mekteb-i Sultani ile Kabataş Lisesi'nde tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. 1925’te Tahran ortaelçiliğine atandı. 1930-1932 arasında Elazığ milletvekili oldu. 1932-1938 arasında Kabil ve Moskova elçilikleri yaptı. Yurda dönüşünde Bilecik milletvekili oldu, 1941'de CHP Genel Sekreterliği'ne getirildi. 1945'ten sonra bu görevi de bırakıp sadece edebiyatla ilgilendi. İlk öyküleri Meslek gazetesinde yayınlandı. "Miras" adlı romanı da bu gazetede tefrika edildi. Siyasetçi ve edebiyatçı kimliklerini ayrı tutmak için yazılarında "M.Ş.E, Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, İstemenoğlu" gibi takma isimler kullandı. "Ayaşlı ve Kiracıları" adlı romanıyla 1942 CHP roman yarışmasında dereceye girdi. 1946-1952 arasında Sanat ve Edebiyat, Seçilmiş Hikayeler, Ulus, Ülkü, Hisar, Pazar Postası, Türk Dili gibi gazete ve dergilerde yayınlanan öyküleriyle ünlendi. Öykü ve romanlarında ele aldığı konular, kişiler çeşitlilik gösterir. Sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde durdu. Ev içi yaşam, aile ilişkileri, kahve mahalle ortamı ile köylülük gibi temaları işledi. Katı sınıf ilişkileriyle belirlenmemiş bir toplum özlemini dile getirdi. Olayları ve kişileri önyargısız, sevecen ve gerçekçi bir yaklaşımla ele aldı. Uzun boylu çözümlemelere girmekten kaçındı. Dilde yalınlığı, duruluğu benimsedi, konuşma dilini esas alan bir yazı dilinin öncülüğünü üstlendi.

ESERLERİ

Roman:
Ayaşlı ve Kiracıları (1934-1957)
Vassaf Bey (1983, ölümünden sonra)

Öykü:
Hikayeler 1. Kitap (1946, Otlakçı adıyla 1958)
Hikayeler 2. Kitap (1946 Mendil Altında adıyla 1958)
Temiz Sevgiler (iki cilt, ölümünden sonra 1983)
Veysel Çavuş (1984, ölümünden sonra)
Bir Küçük Çiçek (1984, ölümünden sonra)
İhtiyar Çilingir (1984, ölümünden sonra)

Bütün eserleri 9 cilt olarak 1983-1984'te yayımlandı.

Kaynak

Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

Memdut Şevket Esendal'ın ailesi tarafından oluşturulan kendi sitesi : M.Ş.E.

Memduh Şevket Esendal'ın ilk romanı hakkında bir inceleme : Miras

Memduh ŞEvket Esendal'ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım : Canan Arslan

İhtiyar Çilingir'in Çözümlemesi : Dr. Çimen ÖZÇAM


Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

GÜLER, Mehmet. "Memduh Şevket Esendal'ın Öykücülüğü ve Bir Öyküsünde Çözümleme Çalışması", Üçüncü Öyküler, 3, Kocaeli, Kış 1999: 4-7.

ÇERİ, Bahriye. "Memduh Şevket Esendal ve İki Öyküsü Üzerine", Üçüncü Öyküler, 3, Kocaeli, Kış 1999: 8-15.

MERT, Necati. "Vah, Gödeli Mehmet, Vah!", Üçüncü Öyküler, 3, Kocaeli, Kış 1999: 16-23

ERDEN, Aysu. "Türk Kısa Öyküsünde Bir Gülmece Ustası Memduh Şevket Esendal'ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Öykü ve Bir Çözümleme", Üçüncü Öyküler, 3, Kocaeli, Kış 1999: 26-34.


Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

Bu başlığa yüklenen yazılardan biri olan Mehmet Güler'in kaleme aldığı "Memduh Şevket Esandal'ın öykücülüğü ve bir öyküsünde çözümleme çabası" adlı yazıda Memduh Şevket Esendal'ın "komiser" adlı öyküsünden bahsediliyor. Bir iki alıntı da yapılmış öyküden. Keyifli bir öyküye benziyor. Ancak daha önemli olan o yıllardan günümüze ahlak polisliğine ilişkin pek bir şeyin değişmemiş olduğunu gözler önüne sermesi.


Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

Elimdeki Dost yayınlarından 1971 yılında basılan "Ev Ona Yakıştı" adlı kitabın son sayfasında Tahir Alangu imzalı kısa bir bilgilendirme yazısında şöyle deniyor;

""
, Esendal'ın hikayelerinin bir bibliyografyası konacak, her hikayenin yazılış, ilk ve sonraki yayın tarihleri gösterilecek, yazılışla son yayın tarihleri arasındaki önemli değişikliklere işaret edilecektir.

"Soysuz Kedi" öyküsünün yayım tarihine ilişkin sağlıklı bir veri elde edilemediğini anımsıyorum. Belki bu sözü edilen "Toplu eserlerin, hikayeleri derleyen son cildi"ne ulaşılabilinirse aradığımız bazı soruların yanıtlarına da ulaşabiliriz.

Sözünü ettiğim "Ev Ona Yakıştı" adlı kitap "hikayeler 2. cilt" alt başlığı ile basılmış. Bu kitapta sanatçının 1926 -1948 yılları arasında yazdığı ve sonradan yeniden elden geçirdiği hikayelerden oluştuğuna dair bir ibare bulunuyor. "Soysuz Kedi" öyküsüne bu kitapta yer verilmemiş.


Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

Hikayeler 1. cilt ise "Temiz Sevgiler" adıyla basılmış.


Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

M.. Şevket Esendal'ın daha çok siyasî yönü hakkında bir yazı:

Kaynak

Ayrıca Ömer Türkeş'in M.Ş.E üzerine Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce / Kemalizm kitabından bir makale okudum. En kısa zamanda onu da tarayıp buraya eklerim.

Bakalım "Soysuz Kedi" için bir şeyler çıkarabilecek miyiz?


Re: Memduh Şevket Esendal Yaşamı ve Yapıtları

Behçet Çelik'in İmge Öyküler dergisinde yer almış "Esendal'ın Hikâyelerinde Bize Özgü Olan" başlıklı yukarıdaki yazısı derli toplu, başarılı bir yazı. Özellikle "yatay medeniyet" fikri, Esendal'dan yola çıkıp güncel kaynaklara da değinilerek, iyi işlenmiş.